Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Gośćmi Macieja "Sawika" Sawickiego są Fryderyk "Veggie" Kozioł, Michał "Carmac" Blicharz i Michał Pol.